Iba Senzo-bukuro 7.5 m

A sensu for 7.5 cm (22.5cm), such as the men' s use of an Edo sensu (folding fan) and shikobiki fan (a fan of a folding fan).

¥1,320
Colored pattern
Quantity
- +
“go